Güvenlik Kameraları Aydınlatma Metni

FABAL ALÜMİNYUM SAN. TİC. A.Ş.

Hizmet Sahalarında Yer Alan Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni

İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden FABAL ALÜMİNYUM SAN. TİC. A.Ş. tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun ("KVKK") 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemi, kimlere aktarılabileceği ve KVKK kapsamındaki haklarınız konularına ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. 

Firuzköy Bulvarı No:194 Avcılar İstanbul adresindeki FABAL ALÜMİNYUM SAN. TİC. A.Ş. hizmet sahamızın dış cephesinde toplam 4 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla kayıt yapılmakta ve Güvenlik Birimi tarafından denetlenmektedir. Kayıtlar 90 gün süresince saklanmaktadır.

Ergene 1 OSB Vakıflar OSB Mah. Sanayi Cad. 31/1 Ergene Tekirdağ adresindeki FABAL ALÜMİNYUM SAN. TİC. A.Ş. şubemizin hizmet sahasının dış cephesinde, fabrikanın bahçesinde, üretim sahasının tüm bölümlerinde ve idari bina girişinde olmak üzere toplam 52 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla ve hizmet sahamızın güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmaktadır. Kayıt işlemi; Genel Müdür ve Bakım Müdürü tarafından tüm bölümler, Güvenlik Birimi tarafından işletme dışı, fabrikanın bahçesi, üretim sahasının ana koridoru, makine dairesi ile basınçlı kapların bulunduğu alanlar, bölüm şefleri tarafından da sadece sorumlusu olduğu bölümler denetlenmektedir. Kayıtlar 90 gün süresince saklanmaktadır.

Söz konusu kişisel verileriniz, Kanunun 5. maddesinde yer alan "ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması" hukuki sebebine dayanarak otomatik yollarla işlenmektedir. Ayrıca ilgili kişisel verileriniz hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Anayasa'nın 20. maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu ortaya konulmuştur. KVKK'nın 11. maddesinde kişisel veri sahibinin kanun kapsamındaki hakları sayılmıştır.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe" Madde 5'e göre, FABAL ALÜMİNYUM SAN. TİC. A.Ş. Firuzköy Bulvarı No:194 Avcılar İstanbul adresine yazılı olarak gönderebilir veya [email protected] e-posta adresine iletebilirsiniz.